Veelgestelde Vragen

Hoe verloopt een consultatie bij een osteopaat?

Osteopaten beoefenen een manueel beroep met een specifieke, doorgedreven handvaardigheid. De behandeling steunt op een diagnostiek gevormd door een diepgaande anamnese (bevraging), een klassiek klinisch onderzoek aangevuld met een specifiek palpatie-onderzoek van het individu, waarbij de osteopaat opmerkzaam is voor bewegingsbeperkingen op alle mogelijke niveaus. Indien nodig aangevuld met klinische of paraklinische onderzoekingen.

Behandelduur en frequentie zijn afhankelijk van de individuele patiënt/cliënt en zijn klacht. De patiënt wordt hierover geïnformeerd, alsook over eventuele veranderingen in diagnose, behandelingsplan, bijkomende klinische onderzoeken en/of doorverwijzing. Toch kunnen we stellen dat een osteopathische consultatie in onze praktijk gemiddeld 30 minuten duurt.

Is osteopathie veilig?

Osteopathie is vooral ook een veilige behandelmethode.

Het schaarse onderzoek dat hierrond werd gevoerd, toont aan dat er weinig tot geen neveneffecten worden vermeld na een osteopathische behandeling. Als er dan al ongewenste effecten worden gemeld, zijn deze meestal zeer mild en van korte duur (zoals stijfheid, vermoeidheid, lichte hoofdpijn, …).

Voor wat betreft de in de media veelbesproken en sterk gevreesde nekmanipulaties, bestaat er eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om tot een gefundeerde uitspraak te komen.

Basiswetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat de mechanische belasting tijdens deze nekmanipulaties niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de zware complicaties waarvoor gevreesd. Als er dan al zware verwikkelingen zouden voorkomen, zijn deze uiterst zeldzaam te noemen. Er wordt aangenomen dat de voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, de risico’s overstijgen.

We kunnen in elke geval nog meegeven dat de beroepsgroep van osteopaten in België, als eerstelijnsgezondheidszorg, de laagste verzekeringspremie betaalt voor burgerlijke aansprakelijkheid en dat bovenaan op de lijst van redenen voor tussenkomst van de verzekering de “bril” van de patiënt prijkt.

Hoeveel kost een behandeling?

Het ereloon per consultatie bedraagt 55 Euro. De behandeling duurt ongeveer 30 min. Hiervan krijgt u 10 Euro per behandeling terugbetaald van uw ziekenkas.

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”.

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking. Alle osteopaten DO van een Belgische beroepsvereniging (erkend als beroepsvereniging door de Raad van State) zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en worden door de mutualiteiten erkend om een terugbetaling te bekomen voor hun patiënten.

Hiertoe hebben zij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095 …) gekregen. Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u dan kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie. Het aantal tussenkomsten per jaar is de meeste ziekenfondsen beperkt tot 5 x / jaar maar. Bij sommige ziekenfondsen zijn er meer terugbetalingen zoals oa. Liberaal ziekenfonds (6x / jaar) en Onafhankelijk Ziekenfonds ( 10 x / jaar).

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV, …) voorzien, in specifieke polissen een hogere terugbetaling voor osteopathische zorg (DKV vergoedt 70 procent). Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.

 

Is een osteopaat een kraker?

Soms is het aangeraden een ‘vastzittende’ wervel vrij te maken door middel van een manipulatie. Hierbij hoort men vaal een ‘klik’ en is meestal pijnloos. Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiënte manier te doen. Indien de patiënt het toch liever niet wil, kan de osteopaat andere technieken gebruiken om die wervel los te maken. Een osteopaat doet meer dan alleen maar ’kraken’.

Naast het structurele systeem (wervels, gewrichten, spieren, pezen, …) worden ook het viscerale system (organen, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacrale system (schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel) onderzocht en indien nodig behandeld.

Is een voorschrift van de arts nodig?

Neen. Om een afspraak te maken is geen verwijzing van een arts vereist. De osteopaat neemt indien nodig contact op met de arts.Is

Is de werking van osteopathie wetenschappelijk bewezen?

De hedendaagse invulling van EBM kent drie facetten: evidentie via onderzoek, klinische expertise en patiëntgerichtheid. Voor het gros (65%) van de consultatiemotieven (lagerug- en nekklachten) is er voldoende evidence voorhanden. Wat betreft de klinische kennis en vaardig- heden worden de toekomstige osteopaten, door hun opleiding aan of in nauwe samenwerking met de universiteit, experten in hun vakgebied. Meerdere onafhankelijke studies (o.a. NIV-KCE) stellen de osteopaten op de eerste plaats voor wat betreft hun patient-/zorgvragergerichtheid.

Het credo dat de osteopathie niet zou thuishoren in de gezondheidszorg en ook niet kan/mag rekenen op de ondersteuning van de faculteiten geneeskunde voor hun onderwijs binnen de universiteit, omdat het beroep te weinig EBM-karakter zou hebben, heeft geen enkele rationele grondslag en dient anders geïnterpreteerd te worden.

Het mag duidelijk zijn dat het toekennen van een eerstelijnsfunctie aan osteopaten voordelen inhoudt voor niet alleen de patiënt maar ook voor de huisarts en dat heel wat studies vol- doende redenen aanreiken om aan te nemen dat er op deze wijze een geschiktere, efficiëntere en effectievere zorg kan geleverd worden voor de meeste eerstelijnszorgvragers met musculoskeletale aandoeningen.

Wat is kraken?

Hoewel men dikwijls het woord ‘kraken’ gebruikt, spreken wij van het ‘manipuleren’ van gewrichten. Het ‘krakje’ dat gehoord wordt, is een beetje gasuitwisseling door drukverschil in het gewricht. De bedoeling is om het gewricht terug beter te laten bewegen, en een reactie op te wekken waardoor de weefsels rondom het gewricht ontspannen. Dit verkleint de kans op toekomstige artrose, stimuleert de doorbloeding en de zenuwgeleiding.

Hoe ontstaan bewegingsverliezen?

Bewegingsverliezen ontstaan door oorzaken van buitenaf of door processen in het lichaam zelf. Te grote krachten van buitenaf (harde val, kneuzing, operatie, botbreuk, tandheelkundige ingreep) tasten de kwaliteit van de weefsels aan. Dit leidt tot verhardingen van deze weefsels.

Processen vanuit het lichaam zelf verlopen ingewikkelder:

Erfelijkheid kan hierbij een rol spelen. Sommige mensen hebben van nature een hardere of stuggere bouw.

Ontstekingen in weefsels kunnen littekens of verhardingen nalaten.

Overbelasting door verkeerde voeding kan uiteindelijk leiden tot ophoping van gifstoffen, waardoor weefsels verharden.

Gevoelens en emoties kunnen op subtiele wijze organen en weefsels beïnvloeden. Langdurige stress en spanning zetten o.a. de (bij)nieren en darmen onder druk. Lever en galblaas hebben het zwaar te verduren als ergernis, irritatie of woede niet kan worden geuit.

Dit zijn enkele dagelijks voorkomende emoties die een negatief effect kunnen hebben op het lichaam als ze lang blijven bestaan.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 à 5 behandelingen vaak voldoende. Om tot volledig herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn meer behandelingen nodig.

Aangezien je lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms zelfs nog langer.

Werkt osteopathie ook preventief tegen klachten?

Ja. Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle en behandeling. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot je in panne valt!