Dieter Timmermans

Geregistreerd Osteopaat D.O.

Dieter Timmermans D.O.

Gestudeerd in de International Academy of Osteopathy. Dieter zijn bijzondere aandacht gaat uit naar rug- en nekpijn (blokkades, lumbago’s), discus hernia’s, bekkencorrecties, hoofdpijn en uitstralingspijn waarbij gebruik wordt gemaakt van manipulaties. Dieter blijft zich continu bijscholen en volgt jaarlijks diverse seminaries in binnen- en buitenland. Naast zijn werkzaamheden als osteopaat doceert Dieter Timmermans ook internationaal aan verschillende Osteopathie academies.

Maak een afspraak