Plaats van de osteopathie binnen de Belgische Gezondheidszorg

Ondanks een zekere erkenning van het beroep via de kaderwet voor niet-conventionele geneeswijzen Colla, is de titel van osteopaat nog steeds niet beschermd en heeft de osteopathie voorlopig nog geen wettelijk statuut in België.

Het werkveld van de professionele osteopaat situeert zich binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor het bezoek aan een osteopaat is er dus geen verwijzing van een huisarts of van een specialist nodig. Wel werkt de osteopaat samen met artsen, specialisten en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.

De osteopaat is volledig zelfstandig bij het uitoefenen van zijn beroep. Hij werkt zowel diagnostisch als therapeutisch.

Doorgaans oefent de osteopaat zijn beroep uit in een eigen praktijk, al dan niet in een samenwerkingsverband met andere practici. Hij kan ook werkzaam zijn in een ziekenhuis of eender welk andere verzorgingsinstelling.

Osteopathie kan zowel complementair aan alsook alternatief voor een standaard medische behandeling gezien worden.

Eén van de doelstellingen van osteopathische behandelingen is het herwinnen van een normale functie, waardoor het gebruik van medicatie, medisch technische ingrepen en/of chirurgie kan beperkt of zelfs vermeden worden.

Maatschappelijke relevantie

De osteopaat en het beroep zijn een maatschappelijk geïntegreerd fenomeen. Ruim 7% van de Belgische bevolking deed in 2010 een beroep op een osteopaat. Momenteel zijn er ruim 1500 osteopaten actief en staan ze in voor ongeveer anderhalf miljoen verstrekkingen per jaar. De jaarlijkse groei aan osteopathische zorgverstrekkingen wordt geschat op 5%.

Betreffende die tevredenheidsgraad van de consument is het opvallend dat de osteopathie op alle mogelijke vlakken het hoogst scoort t.o.v. de andere geneeswijzen, inclusief de conventionele geneeswijzen (huisartsen en specialisten). Hoewel Delterne en Sermeus(1) de nodige reserve uitten voor wat betreft de daadwerkelijke doeltreffendheid van een geneeswijze kunnen we niet naast de cijfers, waarbij de osteopathie een tevredenheid van 77% laat optekenen voor wat betreft de resultaten van de behandeling. De tevredenheidsscore van 9 op 10 laat ook in het KCE-Rapport 148A : „Stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België”, niets aan de verbeelding over. Deze score staat o.a. voor het grote vertrouwen van de patiënt in hun osteopaat (89%) en zijn tevredenheid over de verstrekte zorgen (88%).

De maatschappelijke relevantie van de osteopathie staat alvast als een paal boven water.

(1) Delterne E., Sermeus G. Enquête: alternatieve geneeswijzen,